Arrow_Legare

De weg naar verbinding

 

Legare heeft een doeltreffende werkwijze volgens een bewezen 5 stappenplan:

Stap een: Uitgebreide kennismaking met duidelijke afspraken

In een persoonlijk gesprek met het lijnmanagement en eventueel HR neemt Legare de tijd om de organisatie goed te leren kennen. We staan stil bij de strategie en doelstellingen van het bedrijf. Ook gaan we in op de bedrijfscultuur. Vervolgens stellen we samen het ideale profiel van de gezochte professional op, inclusief de daarbij behorende competenties. Ook maken we heldere afspraken over het verloop van de procedure. Zodat we daarna samen kunnen zorgen om het juiste talent aan de organisatie te verbinden.

Stap twee: Werving en selectie van mogelijke kandidaten

Legare werft vanuit een eigen kandidatennetwerk en plaatst de vacature op www.legare.nl en andere online media. Professionals die reageren, worden door ons geselecteerd. Geschikte kandidaten nodigen we vervolgens uit voor een verbindingsgesprek, waarin we ruim de tijd nemen om de professional te leren kennen. Naast het CV (kennis en ervaring), zullen we stilstaan bij de ambities van de professional en gaan we opzoek naar zijn/haar drijfveren en ambities.

Stap drie: Introductie van passende kandidaten

Zijn de juiste definitieve kandidaten eenmaal door ons geselecteerd, dan introduceren we de best passende professional(s) telefonisch bij de betreffende organisatie. We geven daarbij duidelijk aan waarom we deze professional(s) geschikt vinden. Daarna sturen we een heldere beschrijving van de professional(s) via email.

Stap vier: Selectie en kennismaking met passende kandidaten

In de voorlaatste stap maakt de organisatie persoonlijk kennis met de professional(s) die zij op basis van de voordracht en beschrijving van Legare heeft gekozen. Wij zullen deze gesprekken inplannen en daarbij aanwezig zijn. Na de gesprekken evalueren we gezamenlijk de gesproken professionals en kiest de organisatie de professional die voor een vervolggesprek word uitgenodigd.

Stap vijf: Keuze kandidaat en afronding

De laatste stap staat in het teken van de afronding van de procedure. Als adviseur helpt Legare u om de juiste keuze te maken. Wij bieden daarbij ook de mogelijkheid om de gekozen professional een selectie- of ontwikkelassessment af te nemen. Hiervoor werken wij samen met gerenommeerde organisaties.

Nadat de organisatie de definitieve kandidaat heeft gekozen, start hij/zij en houdt Legare zowel contact met de organisatie als de professional. Na een maand plannen we vervolgens een evaluatie in, waarin we samen met de professional de procedure afronden.